Næringslivsdugnad

Næringslivsdugnad

Opptil 7000 bedrifter gir hvert år et bidrag til TV-aksjonen, flesteparten av disse bidragene kommer gjennom lokale næringslivsdugnader. Vi vil ha med deg på laget! 

Hvert år blir det arrangert over 100 næringslivsdugnader rundt om i landet. Dette er den mest inntektsbringende aktiviteten vi har for næringslivet og er en viktig del av innsamlingen til TV-aksjonen.

Selve gjennomføringen skjer ved at næringslivsaktører i kommunen samles i et par timer og ringer rundt til sine egne nettverk for å samle inn penger til årets TV-aksjon.

Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Mange næringslivsdugnader får også god mediedekning lokalt og er et engasjerende arrangement å få meg seg.

I et annerledes år som 2020 vil det være noen kommuner som av forskjellige årsaker ikke har anledning til å gjennomføre fysiske næringslivsdugnader. I disse tilfellene legger vi tilrette for at næringslivsdugnadene også kan arrangeres digitalt, gjennom samhandlingsverktøy som Teams eller Zoom. 

Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å finne ut hvordan næringslivsdugnader organiseres i ditt fylke.

 

Skattefradrag
Næringslivsgivere må selv melde inn og dokumentere etter egne regler.

Les artikkel fra Skatteetaten: Gaver til organisasjoner

Ved spørsmål kontakt WWF:
Epost:
 post@wwf.no
Postadresse: Kristians Augusts gate 7 A, 0164 Oslo
Telefon: 22 03 65 00

Jeg har tidligere vært med i ringepanelet, og det var en god og positiv opplevelse. Det er noe jeg ønsker å bruke tid på, og PwC ønsker å være samfunnsengasjert, så det er naturlig for meg og PwC å bidra.

- Reinholdt Bredrup, Kontorsjef og partner i PwC Tromsø

 

- Reinholdt Bredrup, Kontorsjef og partner i PwC Tromsø