Mobilisering internt

Mobilisering internt

Mange bedrifter velger å mobilisere internt for å gi ansatte mulighet til å engasjere seg for TV-aksjonen.

Under følger noen konkrete forslag til intern mobilisering som er enkle å få til i de fleste bedrifter:

 

  • Rekruttere digitale bøssebærere

En bedrift kan oppfordre sine ansatte til å bli digital bøssebærer i oktober. Dette er et viktig bidrag til TV-aksjonen og en god mulighet for bedriften til å vise at de tar samfunnsansvar. Konkurrer mellom avdelinger om hvem som verver flest digitale bøssebærere, eller la bedriften sponser de ansatte som velger å bli bøssebærer med en symbolsk sum til aksjonen. På den måten oppnår man to ting på en gang, internt engasjement og mer penger til saken.

Internkommunikasjon kan eksempelvis spres via intranett, nyhetsbrev, på allmøter eller andre felles arrangementer. 

 

  • Bevissthet rundt årets aksjon

Hvis din bedrift er med å støtte TV-aksjonen, kan man benytte muligheten til å skape større bevissthet rundt saken gjennom foredrag eller aktiviteter om tematikken. Man kan for eksempel samle ansatte til temalunsj i kantina hvor man inviterer noen fra TV-aksjonen lokalt til å fortelle om saken.

 

  • Frivillig arbeid

Mange bedrifter har interne ordninger hvor ansatte får én eller flere dager i året til frivillig arbeid. Denne dagen kan brukes til TV-aksjonen. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å se hvordan din bedrift kan være til hjelp i forbindelse med dette. 

- Vivi Kristensen, HR-/kompetansedirektør i KPMG

Ansatte i KPMG har i en årrekke blitt oppfordret til å gå med bøsse for TV-aksjonen og blitt motivert av at KPMG donerer et beløp pr bøssebærer. Internt opplever vi at en slik felles aktivitet for en viktig sak virker samlende og skaper stolthet. I tillegg bidrar vår støtte til TV-aksjonen til å synliggjøre vårt mangfoldige samfunnsengasjement, og det opplever vi blir stadig viktigere for fremtidige jobbsøkere og potensielle kunder.

- Vivi Kristensen, HR-/kompetansedirektør i KPMG

Her er noen eksempler på hvordan dere kan hjelpe oss å spre budskapet:

  • Annonser om "Bli digital bøssebærer" på nettsider og i deres kanaler på sosiale medier. Nettbannere kan lastes ned i standardformater fra våre materiellsider. 
  • Sende e-post eller nyhetsbrev til ansatte og partnere og informere om at bedriften støtter TV-aksjonen
  • Bordkort i kantinen med TV-aksjonens logo og informasjon om saken
  • Kampanjefilmen og/eller fakta på skjermer internt (Fås ved henvendelse til post@tvaksjonen.no)
  • Alle ansatte kan endre profilbilde (blir tilgjengelig på våre materiellsider i oktober)
  • Bruke bedriftens sosiale medier eller blogger til å skrive om TV-aksjonen og årets tematikk
  • Profilering i egne utsalgssteder at deres bedrift støtter TV-aksjonen