Innsamlinger på Spleis

Innsamlinger på Spleis

En enkel måte å samle inn penger fra lokalt næringsliv. 

Hvert år blir det arrangert over 100 næringslivsdugnader rundt om i landet. Dette er den mest inntektsbringende aktiviteten vi har for næringslivet og er en viktig del av innsamlingen til TV-aksjonen. I et annerledes år som 2020 vil det være noen kommuner som av forskjellige årsaker ikke har anledning til å gjennomføre fysiske næringslivsdugnader, eller som ikke har verktøy til å gjennomføre de digitalt.

For disse kommunene har vi nå laget et nytt konsept, der kommunen selv kan opprette en egen Spleis og samle inn bidrag fra lokalt næringsliv. Denne veilederen viser hvor enkelt det kan gjøres, samt noen tips til hvordan få med flest mulig til å bidra.

Spleisen kan gjøres personlig ved at man kan laste opp eget bilde, skrive en passende tekst, samt sette opp et mål hvis ønskelig. I tillegg vil giverne bli godt synlige på siden med firmanavn, logo og bidragsbeløp. Siden kan så deles i sosiale medier eller på epost.

Se denne veilederen for hvordan det enkelt kan gjøres. 

Start en næringslivspleis her

 

Tips til å få flest mulig givere:

  • Ta kontakt med fylkesaksjonsleder i ditt fylke og be om en oversikt over tidligere givere i kommunen. Tidligere givere er ofte med år etter år, hvis de får spørsmål om det selvfølgelig.
  • Ta kontakt med næringsforeningen/næringsklynger for å be om hjelp til å spre siden til sine medlemmer
  • Ta kontakt med det lokale kjøpesenteret, spør hver enkelt butikk om de vil være med
  • Be ordfører om å bli med på dugnaden, kanskje han eller hun har noen kontakter
  • Ta kontakt med ditt lokale nettverk i næringslivet.
– Bjørn K. Haugland, Administrerende direktør i Skift

Plastforsøplingen forårsaker i dag enorme utfordringer for mennesker og natur over hele verden. Å løse plastproblemet krever omfattende løsninger og global innsats. Det er viktig å rydde, men aller viktigst å stanse nytt søppel fra å havne i naturen! Jeg er trygg på at vi med hjelp fra TV-aksjonen vil stå langt sterkere i kampen mot plastforsøplingen.

– Bjørn K. Haugland, Administrerende direktør i Skift