Organisasjoner

Organisasjoner

Selv om TV-aksjonen går til én bestemt organisasjon, er ofte saken så viktig at organisasjoner over hele landet er med på å støtte den.

Noen er med fra år til år, mens andre mobiliserer stort for én konkret TV-aksjon. Vi i TV-aksjonen er takknemlige for den brede støtten og det enorme engasjementet som ulike organisasjoner og foreninger viser. Det finnes mange måter for en organisasjon å bidra på, eksempelvis ved å gi et gitt beløp per medlem til TV-aksjonen.

– WWFs arbeid er viktig for å få folk til å forstå at vi må gjøre noe fort! Hvis vi ikke slutter å kaste plast i havet, vil det i 2050 være mer plast i havet enn fisk. 30 år er faktisk veldig lite! Så å støtte WWFs arbeid er bra og kan redde mange dyr, men kan også redde oss.

Olivia Moe-Jordan, Miljøagent

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange som mulig i din kommune? Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt og gjennom en lokale komité kan du være med å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å høre om du kan bidra på denne måten. 

Spre informasjon

Organisasjoner kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine medlemmer, partnere og øvrig nettverk, om årets sak og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan spre informasjon:

 • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i nyhetsbrev
 • Sende e-post til medlemmer og partnere der dere informerer om TV-aksjonen og oppfordrer til å gå med bøsse på aksjonsdagen
 • Distribuere informasjon til søsterorganisasjoner om at “Vi støtter TV-aksjonen”
 • TV-aksjonslogo i egne digitale kanaler som linkes til blimed.no
 • Oppfordre medlemmer til å endre profilbilde (kommer fra sekretariatet de siste ukene før aksjonsdagen)
 • Bruke sosiale medier til å promotere årets TV-aksjon

Alt av materiell finner du her.

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

– TV-aksjonen er en tradisjon vi kan være stolte av, tuftet på solidaritet og fellesskap. Fagbevegelsen bygger på de samme prinsippene. LO har deltatt i denne nasjonale dugnaden i mange år. Gjennom årets aksjon gjør vi en innsats for å ta vare på havet og naturen. Én hval med plast i magen, er én for mye. Vi må ta ansvar og løfte i flokk for å få bukt med dette globale problemet.

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

Innsamling

Det finnes mange aktiviteter man kan gjøre for å drive innsamling til TV-aksjonen og som kan brukes til å styrke fellesskapsfølelsen i organisasjonen. Det er artig å gjøre noe annerledes sammen! 

Det beste er at organisasjonen selv lager et konsept for å samle inn penger, men her er et utvalg eksempler, til inspirasjon:

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Da anbefaler vi å bruke vårt innsamlingsverktøy Spleis.

Hvordan kan min organisasjon bidra?

 • For idrettslag kan egne idrettsarrangement kombineres med å samle inn penger til TV-aksjonen. Kan overskuddet fra kiosken gå til TV-aksjonen? Noen organiserer også egne idrettsarrangement hvor inntektene går til TV-aksjonen (fotballturneringer, kanonballturneringer osv.)
 • Salg av egne/brukte ting. Enten organisasjonen selv har noe å selge, eller man samler inn fra andre, er dette en populær innsamlingsaktivitet for mange lokallag. Man kan også arrangere markedsdager og få lokalsamfunnet til å donere ulike objekter som kan selges til inntekt for TV-aksjonen
 • Samle pant og donere beløpet til TV-aksjonen
 • Dugnad for den store dugnaden. TV-aksjonen opplever hvert år en stor bredde i innsamlingsaktiviteter. Det å stille opp på dugnader for å samle inn penger til TV-aksjonen er en smart måte å kombinere egen innsamling og innsamling til TV-aksjonen på
 • Organisere bilvask/hjulskift til inntekt for TV-aksjonen

Mobilisering internt

Mange organisasjoner mobiliserer internt for å bidra til TV-aksjonen. Her er noen forslag til intern mobilisering:

Rekruttere digitale bøssebærere: En måte å bidra på er å oppfordre sine medlemmer til å bli digital bøssebærer. Dette er et viktig bidrag for TV-aksjonen og en god mulighet for organisasjonen til å vise at de er med og støtter en viktig sak. Kan din organisasjon starte en intern konkurranse for å se hvilket fylkes- eller lokallag som verver flest digitale bøssebærere?

Rekruttere frivillige: 7000 mennesker over det ganske land engasjerer seg som frivillige i ukene og månedene før aksjonsdagen, for at det skal bli TV-aksjon.

Asgeir Knudsen, Styreleder i Hold Norge Rent

Asgeir Knudsen, Styreleder i Hold Norge Rent

– “Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!” Hold Norge Rent sitt motto er et godt utgangs- punkt for å støtte opp om NRKs tradisjonsrike TV-aksjon, som i år går til WWFs arbeid. Frivilligheten og Hold Norge Rents dugnads- ånd er en viktig kraft i arbeidet mot marin forsøpling. Vi heier derfor på alle som bidrar. WWFs innsats og gjennomslagskraft er sentral og vil være betydelig gjennom prosjektene som muliggjøres med midlene fra TV-aksjonen. Hold Norge Rent støtter helhjertet opp om aksjonen og håper at Norge går mann og kvinne av huse for å bidra til det viktige arbeidet mot plast i havet!

Asgeir Knudsen, Styreleder i Hold Norge Rent