Plasten truer levebrødet hans

Vietnam

Fiskeren Tran Van Cuong fra Vietnam får av og til mer søppel enn fisk i garnet. Nå frykter han for fremtiden i et stadig tøffere yrke.

– Fremtiden? Nei, hvis jeg noen gang får familie og barn, vil jeg ikke at de skal følge i mine fotspor, forteller 29-åringen fra Hué i Vietnam.

Klimaendringer og overfiske gjør at det er færre fisk, og han må lenger ut på havet for å fange dem. På toppen av det flommer havet nå over av plastavfall.

Cuong anslår at rundt en tredjedel av fangsten han får i garnet er søppel. Mesteparten er plastposer og plastflasker. Er han nærmere land, kan så mye som halvparten være søppel.

For tre år siden ble Cuong engasjert i en lokal ungdomsgruppe. Der lærte han hvor negativt plastavfall er for livet i havet. Han skjønte at han måtte endre vaner.

Cuong begynte å ta med seg sitt eget søppel tilbake fra båten, gjenbruke det som kunne gjenbrukes, og selge de resirkulerbare bitene til resirkuleringsanlegget. Etter hvert fikk han de andre fiskerne til å gjøre det samme.

 

– Jeg gjør mitt beste. Hvis jeg påvirker én person, påvirker kanskje denne personen én til. Det gjør en forskjell, sier han.

Med TV-aksjonsmidlene skal WWF blant annet kutte bruken av engangsplast ved 50 fiskebåter og opptil 10 oppdrettsanlegg. 

 

Gjennom dette og andre målrettede tiltak i byen, skal vi spare naturen for mer enn 125 tonn plastsøppel i året. 

Tekst og foto: Julie Wentzel Frøland