Citekos søppeldronning

Indonesia

I 26 år har Ibu Yuli bodd i det lille lokalsamfunnet i landsbyen Citeko, ved ett av de syv utløpene som renner ut i elven Ciliwung i Indonesia.

Den 117 kilometer lange elven regnes som en av verdens mest forurensede. Hvert år fører den hele tusen tonn plast ut i havet.

Om sommeren kan lukten bli nær uutholdelig for innbyggerne. Likevel må mange kaste sitt eget søppel i elven, i mangel på andre tilbud.

En dag bestemte Ibu Yuli seg for å ta grep. Med hjelp fra gode naboer og en lokal organisasjon kalt Eco Village startet hun et lokalt initiativ for å få bukt med alt søppelet.

Med initiativet “Kampung Ramah Lingkungan”, som er indonesisk for “miljøvennlig landsby”, viser hun lokalbefolkningen hvilken ressurs søppelet kan være.

– Vi har en Whatsapp-gruppe der vi gjør avtaler med de lokale innbyggerne. Hver lørdag kommer de som ønsker det hit og leverer avfallet sitt, sier Ibu Yuli.

Plast og annet materiale av verdi sorteres ut og selges til resirkuleringsanleggene. Deretter går pengene til å betale ned boligskatten for dem som bidrar med avfall. 

Organisk materiale går blant annet til å lage gjødsel som gjør at Ibu Yuli kan plante nyttevekster og blomster i nabolaget. Annet materiale som ikke selges, gjøres om til møbler, blomsterpotter og til og med klær.Ibu Yuli og hennes organisasjon har bare holdt på i noen måneder. Så langt er 35 av de 650 husholdningene i området aktivt deltagende, men Yuli vil ha med enda flere.

– Når flere får øynene opp for at vi kan gjøre området renere samtidig som vi gir noe tilbake til lokalsamfunnet, er jeg sikker på at mange flere kommer til å bidra, sier hun.

Gjennom TV-aksjonen skal WWF sørge for at mer enn 53 000 mennesker langs Ciliwung får tilgang til velfungerende avfallshåndteringssystemer. 

Dette skal gjøres i samarbeid med lokale organisasjoner som Eco Village og lokale myndigheter.

På denne måten kan vi stanse opptil 530 tonn plast fra å havne i naturen hvert år.

Tekst og foto: Julie Wentzel Frøland